Kursbestilling: Velg kursdato, antall deltagere og klikk “Fortsett bestillingen”
Kursbeskrivelse

Forstå kommunalt regnskap

 

 

Få en innføring i de kommunale regnskapsprinsippene. På dette kurset tar vi utgangspunkt i et enkelt regnskap i privat sektor og viderefører det som et kommunalt regnskap. Regnskapet bygges så ut til å ta inn stadig flere problemstillinger. Formålet er først og fremst å gi forståelse av det kommunale regnskapssystemet framfor fokus på regler og reglementer. Kurs både for deg som jobber med regnskap i kommunal sektor og for deg som er leder og mellomleder og bruker regnskapet som et arbeidsverktøy.

 

Få forståelse for de spesielle begrepene og områdene i kommunalt regnskap som:

 

·         Anordningsprinsippet og arbeidskapital

·         Regnskapsrapporter

·         Investeringsregnskap og fond

 

 

Agenda

 

·         Hvorfor står arbeidskapitalbegrepet så sentralt i det kommunale regnskapet?

·         Er egenkapitalen forskjellig i det kommunale regnskapet sammenlignet med et privat regnskap?

·         Hva betyr «Anordningsprinsippet»? 

·         Hva betyr at et regnskap er finansielt orientert?  Resultatorientert?

·         Hva er hovedforskjellen mellom regnskap i privat og kommunal sektor?

·         Hvordan skal man forstå «kapitalkontoen»?

·         Hvilken rolle spiller budsjettet i det kommunale regnskapet?

·         Hvilke poster skal føres i driftsregnskapet?  Investeringsregnskapet?

·         Hvilke fond har man i det kommunale regnskapet?  Hvilke regler gjelder for avsetning - bruk av fond?

·         Hvilke regler gjelder for bruk av lån?

·         Hvilke regler gjelder for avslutning av driftsregnskapet?  Investeringsregnskapet?

 

 

Målgruppe

Kurs for deg som jobber med økonomi og regnskap, og for deg som skal lese og forstå regnskap i kommunal sektor.

 

 

Forkunnskaper

Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

 

 

Varighet

2 dager (14 timer)

 

 

Type kurs

Forelesning og praktisk arbeid med oppgaver. Dialog mellom foreleser og kursdeltakere, hvor «ingen spørsmål er for dumme» er et pedagogisk hovedprinsipp som Gunnar Engelsåstrø har lang erfaring i å bruke.  

 


Foreleser

Gunnar Engelsåstrø har i en årrekke undervist ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  Han er siviløkonom av utdanning og har hatt stilling som førstelektor ved institutt for økonomi og administrasjon.  Han foreleste i både privat og offentlig regnskap, og har skrevet en innføringsbok i kommunalt regnskap til bruk ved revisorstudiet. 

 

Praktiske opplysninger
   Kurssteder

Oslo
Visma AS
Karenslyst Allé 56
0214 Oslo
Tel: 46 40 40 00
Bergen
Kanalveien 52
5068 Bergen
Tlf. 46 40 40 00
Trondheim
Skonnertveien 7
7053 Ranheim
Tlf. 46 40 40 00
Stavanger
Laberget 22, FP1
Hinna Park
4020 Stavanger
Tlf. 46 40 40 00

Web: www.visma.no/kurs

E-post: kurs@visma.no

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. (+47) 46 40 40 00

Visma er ledende leverandør av produkter og tjenester som gjør virksomheter mer effektive.